ابتدا وارد اکانت خود شوید
ابتدا وارد اکانت خود شوید
لیست خرید
عکس عنوان محصول قیمت واحد تعداد حذف قیمت کل
{{kala.title}}
{{kala.title}}

{{kala.price}} ريال

{{kala.newprice}} ريال
{{kala.price}}
{{kala.newprice*kala.qty}}ريال
ريال{{sum}}
ريال{{sumdiscount}}
{{c.title}}
قیمت {{c.price}}

قیمت کل{{sum.toFixed(0)}}تومان